สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน89,210.3269,922.0021.6 %ผ่าน1,549.121,334.7813.8 %ไม่ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,277.907,062.00-115.4 %ไม่ผ่าน922.16291.0168.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่942.151,596.00-69.4 %ไม่ผ่าน1,492.46343.9477.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,352.844,089.00-202.3 %ไม่ผ่าน3,004.16354.5988.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,151.393,102.00-169.4 %ไม่ผ่าน1,809.22375.5979.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร917.852,182.30-137.8 %ไม่ผ่าน2,005.82440.5678.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,120.444,102.18-266.1 %ไม่ผ่าน2,255.79596.7273.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี624.551,618.00-159.1 %ไม่ผ่าน1,715.55264.1284.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,115.112,491.00-123.4 %ไม่ผ่าน1,593.88401.3674.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,536.104,037.50-162.8 %ไม่ผ่าน1,848.77545.3070.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,292.072,108.40-63.2 %ไม่ผ่าน1,098.95362.7967.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,382.923,769.92-172.6 %ไม่ผ่าน2,445.73301.8787.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร979.931,914.06-95.3 %ไม่ผ่าน1,683.87436.6174.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,184.472,236.20-88.8 %ไม่ผ่าน2,515.03543.9978.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,992.242,195.40-10.2 %ไม่ผ่าน3,137.54445.6585.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,012.071,142.00-12.8 %ไม่ผ่าน1,529.28560.3163.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด853.061,650.00-93.4 %ไม่ผ่าน1,159.2459.0494.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,745.552,778.99-59.2 %ไม่ผ่าน2,772.23400.9885.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก963.54993.00-3.1 %ไม่ผ่าน1,042.66206.8180.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,399.931,642.00-17.3 %ไม่ผ่าน1,048.23192.7481.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม942.882,199.51-133.3 %ไม่ผ่าน1,617.66210.0287.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,808.753,238.00-79.0 %ไม่ผ่าน3,104.76432.0586.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,361.263,115.00-128.8 %ไม่ผ่าน2,161.55421.0280.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,723.833,155.00-83.0 %ไม่ผ่าน2,155.69366.1583.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,706.653,407.00-99.6 %ไม่ผ่าน669.61267.1960.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,432.592,365.00-65.1 %ไม่ผ่าน1,474.35629.9757.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน936.601.0099.9 %ผ่าน2,312.87343.2185.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ990.202,254.10-127.6 %ไม่ผ่าน1,428.70272.0381.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,416.591,551.90-9.6 %ไม่ผ่าน2,206.07323.0085.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,624.332,707.25-66.7 %ไม่ผ่าน1,177.82370.4568.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์972.441,238.00-27.3 %ไม่ผ่าน1,729.57283.4783.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,394.641,507.20-8.1 %ไม่ผ่าน1,510.74646.1157.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,206.853,875.39-221.1 %ไม่ผ่าน979.70694.9729.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา904.362,489.01-175.2 %ไม่ผ่าน1,284.38357.3272.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา889.712,322.90-161.1 %ไม่ผ่าน1,755.62226.4587.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา993.171,526.00-53.6 %ไม่ผ่าน1,980.98313.2984.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,110.922,739.49-146.6 %ไม่ผ่าน1,283.11419.0267.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,351.272,865.05-112.0 %ไม่ผ่าน1,482.68351.4476.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,140.272,870.50-151.7 %ไม่ผ่าน2,247.27698.0568.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี988.983,876.50-292.0 %ไม่ผ่าน1,712.74333.7180.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,564.052,209.90-41.3 %ไม่ผ่าน2,438.72234.0490.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,058.972,964.00-179.9 %ไม่ผ่าน1,759.66223.3787.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,316.842,834.00-115.2 %ไม่ผ่าน615.03274.5555.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,132.972,265.00-99.9 %ไม่ผ่าน1,588.33380.4176.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,420.924,829.00-239.9 %ไม่ผ่าน1,442.93291.0579.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,377.802,525.00-83.3 %ไม่ผ่าน2,433.79286.4888.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร925.73233.0074.8 %ผ่าน1,410.72319.8577.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,448.563,013.00-108.0 %ไม่ผ่าน1,474.04164.3588.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,708.982,520.00-47.5 %ไม่ผ่าน2,096.65377.0582.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,140.342,230.97-95.6 %ไม่ผ่าน1,260.73358.7071.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,259.673,755.20-198.1 %ไม่ผ่าน1,300.02398.0569.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,033.172,300.50-122.7 %ไม่ผ่าน1,696.90278.9283.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,174.603,415.20-190.8 %ไม่ผ่าน1,715.49447.8673.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง857.922,335.00-172.2 %ไม่ผ่าน2,414.41359.9585.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,516.352,241.81-47.8 %ไม่ผ่าน1,492.29427.3671.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย997.272,062.50-106.8 %ไม่ผ่าน2,313.79299.1087.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,090.192,109.50-93.5 %ไม่ผ่าน2,037.00212.3089.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,161.451,598.50-37.6 %ไม่ผ่าน2,120.22260.7487.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,621.513,068.50-89.2 %ไม่ผ่าน1,900.22491.2174.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,095.232,906.40-38.7 %ไม่ผ่าน1,113.30290.7073.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,814.463,874.00-113.5 %ไม่ผ่าน832.83249.2370.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม919.022,117.70-130.4 %ไม่ผ่าน469.54182.3461.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,445.132,211.0078.8 %ผ่าน786.66186.4976.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว906.3812.1698.7 %ผ่าน1,833.54345.6781.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,180.131,582.00-34.1 %ไม่ผ่าน1,308.05352.0073.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,008.732,566.50-154.4 %ไม่ผ่าน640.86195.3769.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย951.832,351.65-147.1 %ไม่ผ่าน1,757.88356.2579.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,157.3313.7098.8 %ผ่าน1,606.33436.2172.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,714.413,270.50-90.8 %ไม่ผ่าน2,470.57457.1681.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,769.711,882.00-6.3 %ไม่ผ่าน1,962.74241.0987.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,023.492,970.24-190.2 %ไม่ผ่าน1,204.98266.8977.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู842.242,644.00-213.9 %ไม่ผ่าน1,353.78418.5369.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,216.361,779.03-46.3 %ไม่ผ่าน817.87331.3259.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ937.531,767.30-88.5 %ไม่ผ่าน1,231.36403.3867.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,832.873,815.00-108.1 %ไม่ผ่าน2,349.99401.5582.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์813.172,586.99-218.1 %ไม่ผ่าน1,983.09266.8686.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,000.532,287.10-128.6 %ไม่ผ่าน1,863.18241.6287.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,066.951,929.586.6 %ไม่ผ่าน2,721.48263.6590.3 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,403.216,014.43-150.3 %ไม่ผ่าน2,065.26602.0770.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,427.546,888.06-183.7 %ไม่ผ่าน2,728.82630.6576.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง4,923.9215,052.00-205.7 %ไม่ผ่าน1,421.54878.3038.2 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี1,812.471,418.0021.8 %ผ่าน1,861.16335.5582.0 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,717.607,301.58-168.7 %ไม่ผ่าน2,459.33340.9786.1 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,713.453,584.003.5 %ไม่ผ่าน2,483.99312.7087.4 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,618.643,977.00-145.7 %ไม่ผ่าน1,222.39409.4866.5 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,753.409,760.00-105.3 %ไม่ผ่าน734.85453.2938.3 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,940.477,804.00-165.4 %ไม่ผ่าน1,215.05575.5852.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,508.815,316.35-17.9 %ไม่ผ่าน1,512.78449.8470.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,939.6311,523.91-292.0 %ไม่ผ่าน3,177.68307.0490.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,661.2214,700.00-159.7 %ไม่ผ่าน1,940.04785.4759.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,747.7010,234.00-5.0 %ไม่ผ่าน822.60586.9728.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,870.511,972.0031.3 %ผ่าน3,107.74220.8192.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,181.1110,266.18-43.0 %ไม่ผ่าน2,276.29555.2475.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย3,880.928,579.69-121.1 %ไม่ผ่าน1,276.27633.0050.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,129.165,116.00-63.5 %ไม่ผ่าน1,520.75410.0073.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,761.3613,433.92-73.1 %ไม่ผ่าน2,437.07322.0086.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ7,013.2410,500.00-49.7 %ไม่ผ่าน985.07248.4574.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,289.798,690.19-19.2 %ไม่ผ่าน3,319.27513.0284.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,528.7414,925.37-41.8 %ไม่ผ่าน2,107.11782.3962.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,927.728,226.40-38.8 %ไม่ผ่าน1,078.13780.1427.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,139.6724,416.00-101.1 %ไม่ผ่าน1,117.17411.8963.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี10,624.4710,034.005.6 %ไม่ผ่าน1,722.10739.0057.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,498.9112,675.76-20.7 %ไม่ผ่าน2,565.92700.9672.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,071.7428,530.41-157.7 %ไม่ผ่าน1,434.25869.2539.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด11,579.1417,123.00-47.9 %ไม่ผ่าน952.10342.6964.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท11,839.8435,585.00-200.6 %ไม่ผ่าน966.19329.9065.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,015.3613,610.76-69.8 %ไม่ผ่าน1,304.941,169.6510.4 %ไม่ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี3,097.9910,149.40-227.6 %ไม่ผ่าน298.14755.30-153.3 %ไม่ผ่าน
รวม 381,071 598,421 -57.04 % ไม่ผ่าน 184,839 44,841 75.74 % ผ่าน