สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ68,121.4254,000.0020.7 %ผ่าน1,119.94382.9765.8 %ผ่าน
รวม 68,121 54,000 20.73 % ผ่าน 1,120 383 65.80 % ผ่าน