สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์119,306.79124,000.00-3.9 %ไม่ผ่าน1,872.69831.3055.6 %ผ่าน
รวม 119,307 124,000 -3.93 % ไม่ผ่าน 1,873 831 55.61 % ผ่าน