สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า75,864.7331,428.8158.6 %ผ่าน1,070.51226.3778.9 %ผ่าน
รวม 75,865 31,429 58.57 % ผ่าน 1,071 226 78.85 % ผ่าน