สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 113,705.69119,329.00-4.9 %ไม่ผ่าน1,962.576,805.96-246.8 %ไม่ผ่าน
รวม 113,706 119,329 -4.95 % ไม่ผ่าน 1,963 6,806 -246.79 % ไม่ผ่าน