สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ106,622.9879,908.0025.1 %ผ่าน1,785.06848.1052.5 %ผ่าน
รวม 106,623 79,908 25.06 % ผ่าน 1,785 848 52.49 % ผ่าน