สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง66,806.3232,662.0051.1 %ผ่าน908.73293.6067.7 %ผ่าน
รวม 66,806 32,662 51.11 % ผ่าน 909 294 67.69 % ผ่าน