สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี665,016.50381,561.0042.6 %ผ่าน9,478.78817.9691.4 %ผ่าน
รวม 665,017 381,561 42.62 % ผ่าน 9,479 818 91.37 % ผ่าน