สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า195,325.4496,000.0050.9 %ผ่าน3,414.13819.9976.0 %ผ่าน
รวม 195,325 96,000 50.85 % ผ่าน 3,414 820 75.98 % ผ่าน