สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 553,473.31544,562.001.6 %ไม่ผ่าน4,930.867,186.58-45.7 %ไม่ผ่าน
รวม 553,473 544,562 1.61 % ไม่ผ่าน 4,931 7,187 -45.75 % ไม่ผ่าน