สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง565,309.88496,359.0012.2 %ไม่ผ่าน9,096.795,679.9537.6 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)17,021.9517,294.00-1.6 %ไม่ผ่าน2,056.162,337.00-13.7 %ไม่ผ่าน
รวม 582,332 513,653 11.79 % ไม่ผ่าน 11,153 8,017 28.12 % ผ่าน