สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท248,942.48238,818.004.1 %ไม่ผ่าน4,079.24187.2895.4 %ผ่าน
รวม 248,942 238,818 4.07 % ไม่ผ่าน 4,079 187 95.41 % ผ่าน