สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย255,099.83257,000.00-0.7 %ไม่ผ่าน1,467.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักข่าว14,636.4242,000.00-187.0 %ไม่ผ่าน3,304.38836.2774.7 %ผ่าน
รวม 269,736 299,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 3,304 836 0.00 % รายงานไม่ครบ