สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค85,116.2620,024.0076.5 %ผ่าน1,504.18854.3343.2 %ผ่าน
รวม 85,116 20,024 76.47 % ผ่าน 1,504 854 43.20 % ผ่าน