สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ174,736.08182,457.70-4.4 %ไม่ผ่าน2,661.392,617.201.7 %ไม่ผ่าน
รวม 174,736 182,458 -4.42 % ไม่ผ่าน 2,661 2,617 1.66 % ไม่ผ่าน