สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 268,169.56234,705.0012.5 %ไม่ผ่าน4,703.913,894.3017.2 %ไม่ผ่าน
รวม 268,170 234,705 12.48 % ไม่ผ่าน 4,704 3,894 17.21 % ไม่ผ่าน