สรุปผลประเมิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม117,168.5684,474.5327.9 %ผ่าน1,906.391,362.3828.5 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี79,188.8560,430.4123.7 %ผ่าน2,208.68637.0071.2 %ผ่าน
รวม 196,357 144,905 26.20 % ผ่าน 4,115 1,999 51.41 % ผ่าน