สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 111,588.4835,000.0068.6 %ผ่าน1,780.561,458.6918.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)120,872.8250,060.0058.6 %ผ่าน1,346.84760.0043.6 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร61,991.795,744.9290.7 %ผ่าน508.59485.734.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน8,489.205,460.0035.7 %ผ่าน508.6394.7181.4 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา9,203.453,615.1460.7 %ผ่าน484.71208.9156.9 %ผ่าน
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง11,670.898,286.0029.0 %ผ่าน1,494.73807.5046.0 %ผ่าน
รวม 323,817 108,166 66.60 % ผ่าน 6,124 3,816 37.70 % ผ่าน