สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม96,348.80118,000.00-22.5 %ไม่ผ่าน1,540.131,547.72-0.5 %ไม่ผ่าน
รวม 96,349 118,000 -22.47 % ไม่ผ่าน 1,540 1,548 -0.49 % ไม่ผ่าน