สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 184,711.98284,804.00-54.2 %ไม่ผ่าน1,544.63884.2542.8 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม2,178.56646.0070.3 %ผ่าน53.431.0098.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,569.181,075.0031.5 %ผ่าน82.9360.1327.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,193.63195.0083.7 %ผ่าน89.5645.7548.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,485.93988.0060.3 %ผ่าน61.612.8595.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,325.25592.0055.3 %ผ่าน57.772.8595.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,718.70831.6551.6 %ผ่าน49.730.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,749.35651.0062.8 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,583.491.0099.9 %ผ่าน31.181.0096.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,205.89964.0020.1 %ผ่าน28.392.8590.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,805.073,537.00-26.1 %ไม่ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,523.08369.0085.4 %ผ่าน59.371.0098.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,955.04767.0060.8 %ผ่าน50.090.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,001.65767.0061.7 %ผ่าน67.9719.5971.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,683.75470.0072.1 %ผ่าน34.632.8591.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,682.48725.0056.9 %ผ่าน38.4529.7022.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,241.65490.0060.5 %ผ่าน47.2056.71-20.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,112.77381.0065.8 %ผ่าน38.9240.97-5.3 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,653.331,375.0016.8 %ไม่ผ่าน53.7955.10-2.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,501.271.0099.9 %ผ่าน64.8458.909.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,432.441,049.0056.9 %ผ่าน50.491.0098.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,545.211,123.0027.3 %ผ่าน48.741.0097.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,959.52689.0064.8 %ผ่าน55.7642.4223.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,610.22874.0045.7 %ผ่าน69.2859.5314.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,199.28413.0065.6 %ผ่าน49.3737.9923.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,631.03963.0041.0 %ผ่าน49.520.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,631.03916.0043.8 %ผ่าน54.7627.5049.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,713.18167.0090.3 %ผ่าน46.1421.6853.0 %ผ่าน
รวม 231,604 305,824 -32.05 % ไม่ผ่าน 2,960 1,461 50.63 % ผ่าน