สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ142,214.8961,000.0057.1 %ผ่าน2,767.00336.0087.9 %ผ่าน
รวม 142,215 61,000 57.11 % ผ่าน 2,767 336 87.86 % ผ่าน