สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน70,330.1741,206.0941.4 %ผ่าน1,146.91307.5573.2 %ผ่าน
รวม 70,330 41,206 41.41 % ผ่าน 1,147 308 73.18 % ผ่าน