สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ73,060.0236,094.0050.6 %ผ่าน1,283.98275.2178.6 %ผ่าน
รวม 73,060 36,094 50.60 % ผ่าน 1,284 275 78.57 % ผ่าน