สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน80,157.6529,082.0063.7 %ผ่าน1,418.80469.5066.9 %ผ่าน
รวม 80,158 29,082 63.72 % ผ่าน 1,419 470 66.91 % ผ่าน