สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน73,012.4757,000.0021.9 %ผ่าน1,086.24505.2053.5 %ผ่าน
รวม 73,012 57,000 21.93 % ผ่าน 1,086 505 53.49 % ผ่าน