สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์101,360.33106,523.40-5.1 %ไม่ผ่าน1,191.851,176.701.3 %ไม่ผ่าน
รวม 101,360 106,523 -5.09 % ไม่ผ่าน 1,192 1,177 1.27 % ไม่ผ่าน