สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ172,979.77163,390.115.5 %ไม่ผ่าน2,481.631,693.3331.8 %ผ่าน
รวม 172,980 163,390 5.54 % ไม่ผ่าน 2,482 1,693 31.77 % ผ่าน