สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน194,177.78153,407.3921.0 %ผ่าน2,432.194,002.60-64.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,268.165,472.0046.7 %ผ่าน1,639.0638.0097.7 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,884.163,154.5464.5 %ผ่าน310.28365.89-17.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,247.903,572.68-58.9 %ไม่ผ่าน604.68345.8042.8 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,610.205,427.0017.9 %ไม่ผ่าน870.00384.9055.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,529.82611.0075.8 %ผ่าน445.03166.6462.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี1,627.441,635.30-0.5 %ไม่ผ่าน319.98184.9642.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี1,386.20689.0050.3 %ผ่าน286.6156.1980.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม1,568.151,104.0029.6 %ผ่าน223.3888.8660.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี1,609.761,204.0025.2 %ผ่าน396.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท1,301.36930.0028.5 %ผ่าน228.22174.6523.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี1,331.56737.0044.7 %ผ่าน405.81231.6542.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,430.16892.0037.6 %ผ่าน789.58886.16-12.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,132.30716.0036.8 %ผ่าน419.05439.80-5.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์1,441.711,016.4029.5 %ผ่าน445.24329.6526.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 1,360.48759.0044.2 %ผ่าน368.1246.2887.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร1,414.86733.0048.2 %ผ่าน452.4573.8683.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,564.19768.3050.9 %ผ่าน480.86660.73-37.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,505.92629.0058.2 %ผ่าน474.822.8599.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี1,320.17599.0054.6 %ผ่าน449.3671.8384.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด1,497.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ397.92436.05-9.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร1,310.80364.8072.2 %ผ่าน330.51135.3859.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต1,548.70860.4044.4 %ผ่าน295.9471.5675.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา1,550.43965.0037.8 %ผ่าน430.04260.3039.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่1,404.39800.0043.0 %ผ่าน360.62217.5539.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี1,534.66231.0084.9 %ผ่าน334.6958.6582.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี1,378.55719.0147.8 %ผ่าน398.01305.4823.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,469.27599.0059.2 %ผ่าน543.5558.3789.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,262.001,546.0031.7 %ผ่าน224.9497.4056.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา1,462.11769.0047.4 %ผ่าน368.47159.6056.7 %ผ่าน
รวม 258,633 190,911 26.18 % ผ่าน 15,329 10,352 32.47 % ผ่าน