สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 81,419.8793,828.60-15.2 %ไม่ผ่าน1,448.01841.7441.9 %ผ่าน
รวม 81,420 93,829 -15.24 % ไม่ผ่าน 1,448 842 41.87 % ผ่าน