สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า253,369.77181,003.7228.6 %ผ่าน2,243.441,382.7238.4 %ผ่าน
รวม 253,370 181,004 28.56 % ผ่าน 2,243 1,383 38.37 % ผ่าน