สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ115,256.1291,489.2920.6 %ผ่าน1,892.911,224.3235.3 %ผ่าน
รวม 115,256 91,489 20.62 % ผ่าน 1,893 1,224 35.32 % ผ่าน