สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย345,999.63213,903.0038.2 %ผ่าน6,283.552,654.1357.8 %ผ่าน
รวม 346,000 213,903 38.18 % ผ่าน 6,284 2,654 57.76 % ผ่าน