สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 457,142.78358,319.0021.6 %ผ่าน6,279.065,168.7017.7 %ไม่ผ่าน
รวม 457,143 358,319 21.62 % ผ่าน 6,279 5,169 17.68 % ไม่ผ่าน