สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการพัฒนาชุมชน 180,657.45123,687.5431.5 %ผ่าน2,454.661,773.0027.8 %ผ่าน
รวม 180,657 123,688 31.53 % ผ่าน 2,455 1,773 27.77 % ผ่าน