สรุปผลประเมิน กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)424,068.31592,425.00-39.7 %ไม่ผ่าน6,171.205,041.3718.3 %ไม่ผ่าน
รวม 424,068 592,425 -39.70 % ไม่ผ่าน 6,171 5,041 18.31 % ไม่ผ่าน