สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย136,231.20133,000.002.4 %ไม่ผ่าน2,169.292,026.346.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี5,819.3210,661.00-83.2 %ไม่ผ่าน1,135.641,831.60-61.3 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,026.8710,717.00-18.7 %ไม่ผ่าน1,362.171,630.67-19.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท8,397.4016,058.99-91.2 %ไม่ผ่าน1,118.14385.7565.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี4,017.0410,621.00-164.4 %ไม่ผ่าน668.00266.0060.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต5,733.752,589.3154.8 %ผ่าน719.78346.7551.8 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี7,663.2312,874.03-68.0 %ไม่ผ่าน1,081.83308.2571.5 %ผ่าน
รวม 176,889 196,521 -11.10 % ไม่ผ่าน 8,255 6,795 17.68 % ไม่ผ่าน