สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมหม่อนไหม68,009.0143,161.0036.5 %ผ่าน1,178.37883.8425.0 %ผ่าน
รวม 68,009 43,161 36.54 % ผ่าน 1,178 884 25.00 % ผ่าน