สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1,485,374.50333,602.8177.5 %ผ่าน29,492.811,624.1094.5 %ผ่าน
รวม 1,485,375 333,603 77.54 % ผ่าน 29,493 1,624 94.49 % ผ่าน