สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 383,042.5340,438.4889.4 %ผ่าน2,225.47587.2173.6 %ผ่าน
รวม 383,043 40,438 89.44 % ผ่าน 2,225 587 73.61 % ผ่าน