สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 250,696.31160,000.0036.2 %ผ่าน3,942.183,660.047.2 %ไม่ผ่าน
รวม 250,696 160,000 36.18 % ผ่าน 3,942 3,660 7.16 % ไม่ผ่าน