สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน69,022.9234,216.8050.4 %ผ่าน886.26805.699.1 %ไม่ผ่าน
สพ.กรุงเทพ ฯ42,037.9930,779.0026.8 %ผ่าน871.05847.012.8 %ไม่ผ่าน
รวม 111,061 64,996 41.48 % ผ่าน 1,757 1,653 5.95 % ไม่ผ่าน