สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมราชทัณฑ์ 127,653.9413,058.0089.8 %ผ่าน2,077.171,188.9342.8 %ผ่าน
ทสญ.ธนบุรี 52,051.0023,457.0054.9 %ผ่าน517.260.000.0 %รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 209,022.41212,536.00-1.7 %ไม่ผ่าน579.37301.2048.0 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษธนบุรี 59,264.5213,058.0078.0 %ผ่าน1,325.171,647.68-24.3 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง86,973.226,851.0092.1 %ผ่าน1,596.53510.0968.0 %ผ่าน
ทัณฑสถานหญิงกลาง61,466.11109,496.00-78.1 %ไม่ผ่าน1,503.621,188.9320.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองเปรม65,583.37427,405.00-551.7 %ไม่ผ่าน1,773.244,095.25-130.9 %ไม่ผ่าน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร75,001.5913,058.0082.6 %ผ่าน2,810.071,188.9357.7 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษมีนบุรี54,689.8874,396.00-36.0 %ไม่ผ่าน679.71727.73-7.1 %ไม่ผ่าน
รวม 791,706 893,315 -12.83 % ไม่ผ่าน 12,345 10,849 12.12 % ไม่ผ่าน