สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 59,950.7626,469.4155.8 %ผ่าน933.44402.0856.9 %ผ่าน
รวม 59,951 26,469 55.85 % ผ่าน 933 402 56.92 % ผ่าน