สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 183,797.84158,357.0013.8 %ไม่ผ่าน1,616.532,101.36-30.0 %ไม่ผ่าน
รวม 183,798 158,357 13.84 % ไม่ผ่าน 1,617 2,101 -29.99 % ไม่ผ่าน