สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 152,724.0996,022.0037.1 %ผ่าน2,731.0410,633.11-289.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)ไม่ครบ1,865.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,985.3364,000.00-392.9 %ไม่ผ่าน2,364.631,146.2051.5 %ผ่าน
รวม 165,709 160,022 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,096 11,779 0.00 % รายงานไม่ครบ