สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน354,343.25202,323.0042.9 %ผ่าน1,919.88675.0064.8 %ผ่าน
รวม 354,343 202,323 42.90 % ผ่าน 1,920 675 64.84 % ผ่าน