สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน491,964.75279,851.4143.1 %ผ่าน4,220.803,098.3426.6 %ผ่าน
รวม 491,965 279,851 43.12 % ผ่าน 4,221 3,098 26.59 % ผ่าน