สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน157,783.0999,290.0037.1 %ผ่าน1,897.41148.4092.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ8,212.933,667.4755.3 %ผ่าน808.85113.3486.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร28,291.537,022.0075.2 %ผ่าน1,896.79152.0092.0 %ผ่าน
รวม 194,288 109,979 43.39 % ผ่าน 4,603 414 91.01 % ผ่าน