สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)748,036.44508,658.0032.0 %ผ่าน10,503.424,345.2258.6 %ผ่าน
รวม 748,036 508,658 32.00 % ผ่าน 10,503 4,345 58.63 % ผ่าน