สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม203,102.41139,953.7331.1 %ผ่าน2,346.811,495.0936.3 %ผ่าน
รวม 203,102 139,954 31.09 % ผ่าน 2,347 1,495 36.29 % ผ่าน